Good enough for me

Desila se neka poplava. Težak je ulazak u studentski dom. Na ručku smo. Nije nikakva frka, živimo u sada-i-ovde zato što smo imali obaveze celo jutro, sav fokus smo istrošili na te vežbe. Potpuno smo gladni i prazne glave. Ma kakav problem da nas čeka posle ručka – čeka nas posle ručka. Čeka. Nas. _Posle_. […]

Kurac

Tekstove koje ispisujem najbolje je servirati uz moj kurac. Tada se konzumiraju sa punim smislom i ukusom. Ovo nije fiksacija na kurac, niti je neko bedno ego manijačenje. Običan sam čovek. Prosečnih sposobnosti i mogućnosti. Celim svojim bićem živim ovo što živim, pišem ovo što pišem. Ova tehnička notacija je na nivou zapisničke beleške. Sa […]