Prihvati uspešnog sebe

Što bi Paris Hilton rekla, a Sveti Sava (preko mene ovde na blogu) citirao:
“Napusti neuspešnog sebe, usvoji uspešnog sebe;)”.

Jedno parče intelektualne elite tera vodu na “Napusti neuspešnog sebe.” i tu staje. Taman baš dotle dokle je drugo parče rešilo da tera vodu na “Usvoji uspesnog sebe.”.
Jedino pravoslavce ne mogu nigde da uklopim, tako da ih slobodnim intelektualnim zahvatom izdvajam iz originalne Hiltonovljevkine postavke u sub-etiketu “Prihvati uspešnog sebe.”

Evo, ne prodje dan a da se ne zapitam da li je ovo opet neko inherentno pravoslavlje kod mene, ili sta li je majku mu?!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.