Zamisli da živiš u svetu slikara

ne u svetu inžinjera. Zamisli da su slikari pobedili. Zamisli da je slikanje pisanje, zamisli da je slika reč, zamisli da su slike rečenice. Zamisli da su grudi glava, zamisli da je srce mozak. Zamisli da mašine nema, da su mesto njih slike beskrajne — dižu te i sve možeš sam, bez hidraulike i kilotona […]