“Zadnje” vreme

Svima je jasno da se svi manje krećemo, više koristimo Internet, robote, mašine, stavljamo ih u sebe/na sebe; mind upload je (skoro) tu, egzoskeleti su tu, genska terapija je tu. Tu su i plastika (dosta plastike), sjebana klima, zagađena hrana, otuđenje, prestanak porodice, zaista čudno i neko novo nasilje i mržnja, ali baš puno nasilja […]

bez naslova

intelektualci, umetnici, političari, biznismeni – sve da im se i desi idealna podrška, nikada ne mogu da razore sistem pre nego zadovolje svoj ego. zato običan čovek mora biti uništen do nivoa neupotrebljivog govneta kako bi se očuvao poredak. nema po sistem opasnijeg elementa od snažnog i slobodnog pojedinca.