Imaginarna svojina*

*imaginarna svojina (imaginary property) – tačan naziv za koncept takozvane “intelektualne svojine” koji je konstruisan u drugoj polovini prethodnog milenijuma Ne postoji. Osim, ako se zapravo ne veruje u to. Slepo i duboko – veruje. . Ne živimo u svetu bez temelja sa ispomerenim koordinatnim osama. Ne. Sve jasnije vidimo i otkrivamo svet koji nas […]