Sačma filozofija

#short-short-version Čak i kada mi je postavljen ultimatum, čak i kada mi je puška na čelu – imao sam opcije. Zamisli spektar opcija bez sačme na čelu! :D #long version Čak i kada mi je puška bila uperena u lice, čak i kada mi je postavljen ultimatum – imao sam beskraj opcija. Ultimatum je zahtevao […]