Sačma filozofija

#short-short-version Čak i kada mi je postavljen ultimatum, čak i kada mi je puška na čelu – imao sam opcije. Zamisli spektar opcija bez sačme na čelu! :D #long version Čak i kada mi je puška bila uperena u lice, čak i kada mi je postavljen ultimatum – imao sam beskraj opcija. Ultimatum je zahtevao […]

OPEN REFRESH

>>>>>>TAMO GDE LJUDI PRIČAJU NE UBIJAJU SE Danima tražim u mislima način da formulišem značenje ovih podataka. Izgleda da ne može drugačije i jednostavnije od toga da ako pričamo i komuniciramo ne mogu da nas posvađaju. Jednostavno. Komunikacija je ono što definiše život, i to na onom najfinijem nivou: drži ga i čuva. Implikacije ovih […]