OPEN REFRESH

>>>>>>TAMO GDE LJUDI PRIČAJU NE UBIJAJU SE Danima tražim u mislima način da formulišem značenje ovih podataka. Izgleda da ne može drugačije i jednostavnije od toga da ako pričamo i komuniciramo ne mogu da nas posvađaju. Jednostavno. Komunikacija je ono što definiše život, i to na onom najfinijem nivou: drži ga i čuva. Implikacije ovih […]