Spremanje leka bolje leči nego sam lek

Sanjao sam da pravim neki film. Ne, gledam nekog tipa koji pravi neki film… I bila je neka teška scena na kraju gde je režiser sebe stavio u neku klopku u pokušaju da depersonalizuje sebe, svoje delo, čak i tu svoju nameru da zapravo nije baš _on_ taj koji sprovodi to odvajanje od ega. Maltene […]