tribler

ili – “Kako je pobedio file sharing.” Prethodnu međunarodnu piratsku konferenciju sam zavšio rečima: “Piraterija je kao masturbacija, svi to rade a niko neće da prizna”. Moj prvi EuroDIG forum 2011. sam završio sličnim rečima: “Internet je kao masturbacija, svi to rade a niko neće da prizna”. Evo ga april 2012. i nova rečenica: “Probajte […]