“Zadnje” vreme

Svima je jasno da se svi manje krećemo, više koristimo Internet, robote, mašine, stavljamo ih u sebe/na sebe; mind upload je (skoro) tu, egzoskeleti su tu, genska terapija je tu. Tu su i plastika (dosta plastike), sjebana klima, zagađena hrana, otuđenje, prestanak porodice, zaista čudno i neko novo nasilje i mržnja, ali baš puno nasilja […]