ConsumInt (consumint) – english V

*english version of kick ass shit > https://blaeks.wordpress.com/2012/07/10/consumint/ just got in. njoy ur assez. I was motivated to write this piece trying to give a sarcastic commentary to stupidity of Russian politicians regarding the Internet censorship they are digging. My text, which you are about to read after the news below, has become a universal […]

ConsumInt (consumint)

Motivacija za ovaj tekst je nastala u pokušajima da dam sarkastičan komentar na gluposti ruskih političara u vezi sa cenzurom Interneta na koju tripuju. Moj tekst, koji ćete pročitati nakon vesti dole, je postao univerzalna SF analiza-predikcija sveta sranja ako nekome slučajno padne na pamet da ne preduzima ništa povodom osnovnih ljudskih sloboda. Štrajk Vikipedije […]

integritet

Ako pričaš/radiš nešto (još bitnije ako je nešto u vezi sa piratima) bitno mi je da se prenese nekomercijalna i slobodna informacija na nivou znanja i u tom smislu i pišem ovo. Bitno je sledeće: – rešenja na duge staze se značajno više _novčano_ isplate ako su bazirana na slobodnom software-u, ne nužno besplatnom – software otvorenog koda prosto ima bolji […]