Ćale, Internet i Sloboda

###zanimaju me poteskoce koje si imao ranije kada si koristio internet. neka zanimljiva anegdota Prva emotivna trauma na ovom polju mi je bila izazvana usamljenošću pri igranju sa Hyperterminal-om. Sećam se da sam najboljeg druga smarao mesecima da se povežemo i razmenjujemo fajlove. Žrtve za povezivanje su smenjivale a trauma je trajala do otkrivanja prvog […]