DIGITAL VOID – IGNITE FON2012

Evo šta sve sinoć nisam rekao, a ‘teo sam na svom prvom IGNITE-u. Krivokapić zvao na FON da pridodam ideje iz svog kiborg ugla. Izložio sam realno polovinu od planiranog. Ignite je brza forma prezentovanja, gde se slajdovi menjaju bez kontrole prezentera, traju 15sec i ima ih 20. Varijacije i hack-ovi su mogući u zavisnosti od kreativnosti pojedinca. Ovde je .odp, a ovde je .pptx sa slajdovima. Dole u tekstu je planirano izlaganje. U zagradi pored broja slajda je njegov opis.

1 (TPB&BIT SNOOP STATS as of 27. DEC 2012)
“INTELEKTUALNA SVOJINA” NE POSTOJI – NIKADA NIJE NI POSTOJALA.
Copyright i koncept takozvane “intelektualne svojine” su prirodni nastavak zatvorenog sistema razmišljanja i življenja, direktno nadovezani na mistifikaciju dogmama religije i konzervativnih političkih sistema.

2 (Statute_of_Anne)
Prva “pravna pobeda” ovog sistema. 1710. godina – primena stauta kraljice Ane.
Ovaj dokument je bio prvi takve vrste i dao je ekskluzivitet vladi države i sudovima nasuprot fizičkim licima.

3 (ICONIC FABRIKA SA DIMNJACIMA KONJI PARNA MAŠINA)
Industrijska revolucija je cementirala spor i zaključan “ravoj” baziran na:
– mistifikaciji
– oskudici (veštačkoj ili realnoj)
– i diskriminaciji
U isto vreme nabijajući nam na nos da je upravo TO ona sama suština razvoja kao takvog.

4 (VORHOVLJEVA KONZERVA)
Desilo se sistematsko smenjivanje najrazličitijih derivata političkih sistema, ekonomskh konstrukcija i celih filozofsko-akademsko-umetničkih temelja iza ove spirale udaljavanja od funkcionalnosti razuma.

5 (SULUD RUČAK KOD RODITELJA DEVOJKE VS JATO)
Sistematsko kidanje veza sa realnošću traje praktično od tog trenutka pa do danas.
Ishod radne nedelje nekoga od nas danas (smešni ručak kod nadrkanog ćalca) –VS– potencijal koji često vidimo nad našim glavama nas — opominje (?).
Jato ima potpun integritet.

6 (2008. STOCKMARKET CRASH)
Ovaj zatvoreni sistem baziran na “Intelektualnoj svojini” hoće/želi (ili ne zna šta želi) ali u svakom slučaju _podrazumeva_ bekonačan ekonomski rast i “razvoj”.
Međutim, ta beskonačnost je u direktnoj suprotnosti sa samom konačnom prirodom fizičkog sveta u kojem funkcioniše.

7 (GREENPEACE)
Globalno društvo je bilo zaključano. Preciznije, nije ni postojalo.
Nisu postojali razmena dobara i razvoj – postojala je beskonačna spirala pokušaja realizacije zajedničkog dobra.
Ova “razmena” se uvek završavala na otimačni i “efektu hrčka” od strane onih koji su bili u poziciji za isti.

8 (STACK RAČUNA ZA STRUJU, INFOSTAN VS SEBIČNI GEN – void plaćanja za život VS samospoznaja)
Društva se _nisu_ bavila rešavanjem fundamentalnih, da ironija bude veća – banalnih problema:
– NISU se bavila energetskom nezavisnošću i održivšću ZA pojedinca —- (oslobađanje radne snage za dodavanje energije na globalnom nivou)
– NISU se bavila razmenom znanja koja rezultira uvećanjem ukupnog zajedničkog znanja — (razmena otključanog znanja je osnova za realizaciju beskonačne platforme)
– NISU se bavila samoaktualizacijom pojedinca kroz otključavanje dubokih, ličnih afiniteta — (realan preduslov za beskonačan resurs ideja)

9 (NAPUCAN FB PROFIL)
NE! Dešavala se puka samoaktualizacija humanoida.
I to smenama rigidnih iracionalnih političkih sistema gde ni jedan od onih generatora beskonačnosti nije otključan.

10 (TPB RAID)
Početkom ovoga veka desila se i nova politička opcija.
Čista reakcija na povredu novostečenog integriteta od neprocenjive vrednosti.
Piratska partija je borba za slobodu govora Internet doba.

11 (PP KREDO)
Da li je suviše uska piratska platforma?
Da li je suviše banalna?
Ili je pak očigledna?
Politička platforma nikada nije suviše očigledna, banalna ili uska.
Ili radi ili ne radi. (uglavnom ne radi. da li da se primamo na sledeću podvalu?)

12 (GOOGLE LOGO)
Osnovni problem Piratske platforme je taj što _isključuje_ mistifikaciju. (ili bar pokušava)
Sveprisutan mehanizam življenja danas.
SVE što radimo i stvaramo je u nekoj tački temeljeno na mistifikaciji i/ili eksploataciji mehanizma mistifikacije.

13 (ŠOPING CENTAR UŠĆE)
Sistem u kojem živimo danas je nadnacionalni kapitalizam sa partikularnim ekstrahovanjem/utilizacijom svih kombinacija ideologija i do sada osvojenih vrednosti.
Ništa neće biti pošteđeno od eksploatacije tj. monetizacije tj. aktualizacije prebrojavanjem svih bitova “vrednosti” proizvoda na rafu hipermarketa.

14 (COCA COLA REKLAMA)
Danas je korporacija mnogo više od religije.
Uspešno raditi u bilo kojoj korporaciji danas znači _verovati_ u:
– njenu viziju
– njen proizvod
– proces proizvodnje, i posebno, u njene reklame

15 (Hegel na slajdu:D)
### Mir. Pauza. Osmeh:D ###
Međutim! Ovo je apsolutno logičan tok razvoja:D Nedodirljive okolnosti su iznad nas. Svet nam je dao apsolutan i logičan trenutak u kojem se gledamo sada.
### Pauza. ###

16 (SLIKA INTERNETA)
– Internet je jedini elemenat civilizacije tip I (mi smo sada negde na nivou od 0.7 do 0.75 po Kardaševoj skali. Priroda (nature) planete Zemlje je na skali 0.9)
– Nazire se put ka otvorenom svetu ideja.
– Iako tako moćan i nepojmljiv – mi taj Internet guramo svojom glupošću u provaliju prošlosti.

UKOLIKO NE REALIZUJEMO:

17 (ENTERPRAJZ NA SLAJDU KAKO “ZASKAČE” PROSTOR/VREME – SLIKA REALNOG SVETA :D)
Političku platformu otvorenog sveta ideja. Ona mora:
– da je nadnacionalna
– da rezonira sa realnošću
– da sukcesivno uključuje elemente civilizacije tip I

18 (EPIC FAIL FRAG IZ QUAKE III ARENA-e)
Piratska platforma je na nivou 0.75 od potrebnog za novi svet ideja:
– urušava se sistematskom ugradnjom elemenata politike prošlog doba – želja ka tipu I je rudimentarna
– rezonira sa realnošću – nazire se taj feeling za utilizaciju digitalnog realma, ali samo se nazire
– Piratska platforma je ovakva jer ju je dominantno oblikovao Internet

19 (TJURING NA SLAJDU)
Ako smo išta naučili od Interneta – to je da nam _sada_ treba prodor digitalnog u materijalno.
Treba nam aktualizacija budućeg društva ideja.
Realizacija sveta bez oskudica sada!
Ništa drugo u ovom trenutku nema alternativu.

20 (∞ TJURING NA SLAJDU)
Put je jedan:D
KRAJ

*a tema je bila – alternativni politički sistemi:D (sve je bilo kul, iovako je “nova godina”)

2 thoughts on “DIGITAL VOID – IGNITE FON2012

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.