Bitka našeg vremena

Od trenutka kada su se u 1988. godine u Australiji 144 zemlje dogovorile da izopšte novu Mrežu iz ekonomskih i tehničkih regulacija, pa do danas, traje demonstracija snage i otvorenosti horizontalnog ultimativnog anarho sveta čiji smo građani svi mi. Budućnost se desila.


Danas, svakoga dana pola miliona ljudi se priključi Internetu aktivno. Za svaki posao koji Internet ugasi, otvori 2.6 nova. Svaki pokušaj regulacije radi regulacije Interneta od strane tromog establišmenta biva sprečen (SOPA/PIPA, nadamo se ACTA) i brutalno kažnjen (wikileaks, anonymous, stratfor, FBI, CIA, NSA). Naša Mreža je dobila svest koja se demonstrira kroz visok nivo odgovornosti i samoodrživosti.
Međutim Internet danas, kao i svako dete, nema potpun i nepovrediv integritet – treba ga zaštititi još samo malo, dok obezbedi svoj dzeparac i hranu. Destruktivna međunarodna inicijativa, navodno radi regulisanja i sprečavanja krivotvorenja (ACTA) i posebna agencija Ujedinjenih Nacija za regulaciju informacionih i telekomunikacionih tehnologija (ITU) svesno, a mala je šansa da je nesvesno, su krenuli u realizaciju paklenog plana inhibicije slobode Interneta. Od svog početka Internet je praktično samoorganizovani planetarni fenomen potpuno oslonjen na odgovorne ljude sa istančanim osećajem za bitnost i redudantnost otvorene komunikacije.

Razlog zašto sam upotrebio metaforu “dzeparca i hrane” je više nego očigledan i sada je nužno to vrlo ozbiljno rešavati. Internet zaista u svakom smislu poseduje svoja znanja, otvorenst, agilnost i lucidnu samoodrživost ali, na žalost, samo nekoliko santimetara daleko od svog polja ideja i svoje logike. Internet je dete-čudo izraslo na ostacima prošle civilizacije koja mu je i otac i majka. Na roditeljima je sada da mu daju šansu i podršku da obezbedi energiju za svoj, kako svi to realno očekujemo, beskrajan život u novom horizontalnom svetu ideja.

Međunarodni ACTA dogovori i ITU (posebna teleco agencija UN) proaktivno uništavaju sve mogućnosti da se to desi.

*STRIKE*
Dešava se paralelna borba više inicijativa koje u nekim tačkama čak i ne poznaju jedna drugu. Hack scena je praktično osigurala svoj integritet, obični korisnici sa podozrenjem prate eskalaciju sukoba giganta i jednostavno ne mogu da uhvate ritam najdinamičnije košnice znanja, veština, komunikacije i sukoba. Establišment se ponaša kao slepi i gluvi dzin sa mačem u ruci koji seče sve instalacije potapa sve brodove koji mu se nađu pod stopalima. 

Da li će genijalna subverzivna inicijativa izgradnje darkneta na SVOJIM energetskim izvorima uspeti da postane u svakom smislu _naše_ sredstvo i medijum komunikacije pre nego dete-Internet bude silovano i ubijeno od strane sedih glava NE ostaje da vidimo, već da realizujemo odbranu i evoluciju svojom aktivnom participacijom!
*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.